SDL Trados Studio 2019

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการแปลไปอย่างสิ้นเชิง !

เทคโนโลยีของโลกการแปล

โปรแกรม SDL Trados Studio 2019® เป็น โปรแกรม CAT Tool (Computer-assisted translation Tool) ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ด้วยเม็ดเงินลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนามากกว่า 3,300 ล้านบาท เพื่อนำนักแปลทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการแปลในปัจจุบันและอนาคตที่แตกต่างจาก เดิมโดยสิ้นเชิง

 

เพิ่มความรวดเร็วในการแปล

โปรแกรม SDL Trados Studio 2019® จะช่วยให้คุณสามารถแปลเอกสารได้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านหน่วยความจำที่เรียกว่า Translation memory (TM) โดยการนำเอาประโยคที่เคยได้แปลไปแล้วก่อนหน้านี้มาหมุนเวียนใช้งานซ้ำได้อีก ซึ่งช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลานั่งแปลข้อความเดิม ประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแปลงานให้แล้วเสร็จได้รวดเร็วขึ้น ส่งมอบเอกสารฉบับแปลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร็วยิ่งกว่า

 

 

แปลเอกสารได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

โปรแกรม SDL Trados Studio 2019® ได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ ใช้ (User friendly) ซึ่งช่วยให้คุณจดจ่อมีสมาธิกับการแปลเอกสาร และด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการแปลในหลากหลายลักษณะ ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนรู้เกี่ยวกับรหัส HTML หรือ Tags ต่างๆ อีกต่อไปแปลเอกสารได้จำนวนมากขึ้น

 

คุณภาพงานที่สม่ำเสมอ

ด้วยคุณสมบัติของ Translation Memory™ จะช่วยให้ดึงข้อความเดิมที่เคยได้แปลมาแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ซ้ำอีกครั้งซึ่งอาจทำให้คำแปลแตกต่างไปจากเดิมได้ TM จะช่วยให้คุณภาพของงานแปลที่ออกมานั้นมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งเอกสาร พร้อมคุณสมบัติการตรวจสอบความถูกต้อง (Quality Check) ของโปรแกรม SDL Trados Studio 2019® จะช่วยให้เอกสารฉบับแปลของคุณถูกต้องมากยิ่งกว่าเดิมที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล