หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SDL Trados Studio 2009 ขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม?SDL Trados Studio 2009 ขั้นพื้นฐาน"

Required *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

 No   Yes 

 ภาษาอังกฤษ   ภาษาญี่ปุ่น   ภาษาจีน   ภาษาเกาหลี   ภาษาฝรั่งเศส   ภาษาเยอรมัน   อื่นๆ 


  Refresh Captcha  
คุณกรอกรหัสไม่ถูกต้อง
   

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล