SDL MutiTerm Desktop 2017

SDL MultiTerm Desktop 2017 เป็นซอฟท์แวร์บริหารจัดการคำศัพท์บัญญัติเฉพาะทาง (Desktop Terminology Management Tools) จาก SDL ที่ช่วยให้นักแปลและผู้เชี่ยวชาญด้านศัพท์บัญญัติ บริหารจัดการคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และนำมาใช้ควบคู่กับโปรแกรม SDL Trados Studio 2017

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล