SDL MultiTerm Extract 2017

SDL MultiTerm Extract 2017

ด้วยโปรแกรม  SDL MultiTerm Extract 2017 จะ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการแปลได้เป็นเป็นอย่างมากแทนที่จะเสียเวลาไปกับการหาศัพท์บัญญัติหรือวลีเฉพาะด้านต่างๆ โดยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถสร้างอภิธานศัพท์ส่วนตัว (Custom Glossaries) สำหรับงานแปลทุกโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมาพร้อมกับโปรแกรม SDL PhraseFinder

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล